Vochtigheid

24 uurs vochtigheidverloop

Informatie

De vochtigheid wordt meestal door middel van de relatieve vochtigheid aangegeven.

Met vochtigheid wordt de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer bedoeld.  Waterdamp is niet zichtbaar, maar de aanwezigheid merken we wel aan het gevoel van behaaglijkheid. En ook het zicht hangt sterk af van de hoeveelheid waterdamp in de lucht zoals in bovenstaande foto zichtbaar is (mist).

Vochtigheid geeft aan hoeveel waterdamp in de lucht aanwezig is. Lucht kan slechts een beperkte hoeveelheid vocht bevatten. De hoeveelheid vocht hangt af van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer waterdamp de lucht kan bevatten.

Zowel een te vochtige als te droge atmosfeer wordt bij bepaalde temperaturen als onaangenaam ervaren. Uit de weerberichten bekende begrippen als drukkend, kil, guur en waterkoud hebben te maken met een zeer hoge luchtvochtigheid. Bij schraal weer bevat de lucht weinig waterdamp en is de relatieve vochtigheid heel laag.

De vochtigheid kan met een haarhygrometer worden gemeten. Een waarde tussen 60 en 80% wordt als aangenaam ervaren.

Dauwpuntstemperatuur of dauwpunt

Het dauwpunt (Td) is die temperatuur waarbij waterdamp begint te condenseren door afkoeling van de lucht zonder dat er vocht wordt toegevoerd of afgevoerd. Bij het bereiken van de dauwpuntstemperatuur is de lucht juist verzadigd met waterdamp; de relatieve vochtigheid is dan precies 100%.

hum grafiekIn de grafiek wordt het verband getoond tussen de temperatuur en de waterdampspanning. De blauwe lijn geeft de maximale waterdampspanning aan bij verschillende temperaturen, maar is ook de lijn die de relatieve vochtigheid van 100% aangeeft.

De rode stip geeft van de huidige temperatuur de waterdampdruk (e) aan.
De groene stip de maximale waterdampdruk (es) bij de huidige temperatuur.
De blauwe stip geeft de dauwpunttemperatuur aan.

De waarden in de grafiek zijn live waarden.

Vaak is de relatieve vochtigheid 100%. Dan vallen de drie punten samen. De huidige waterdampdruk (e) is dan gelijk aan de maximale waterdampdruk voor die temperatuur. En de dauwpunttemperatuur (Td) is dan gelijk aan de huidige temperatuur.