Hoe ontstaat mist?
Lucht kan een bepaalde hoeveelheid waterdamp bevatten, bij een bepaalde temperatuur. Wordt het kouder, dan ontstaan fijne druppeltjes: mist. Mist kan ook ontstaan door mengen van koude lucht met warme vochtige lucht.

De lucht raakt verzadigd doordat of de temperatuur nog verder omlaag gaat, of er nog wat meer waterdamp aan de lucht wordt toegevoegd (bijvoorbeeld door menging).

Stralingsmist
Stralingsmist ontstaat doordat bij helder weer het aardoppervlak snel afkoelt. Als er weinig wind staat om de koude luchtlaag aan het aardoppervlak te mengen, dan raakt deze laag verzadigd en ontstaat mist.

mist

Stralingsmist kan dun zijn. De bovenkant van de hoogspanningspaal is zichtbaar.

Slootmist
Koude lucht is zwaar en kan boven bijvoorbeeld een hellend weiland richting de sloot  stromen. Hier mengt het zich met vochtige lucht boven de sloot  en door menging ontstaat mist.

Advectieve mist
Advectieve mist ontstaat ook door condensatie maar wordt veroorzaakt doordat koude lucht een vochtige omgeving binnendringt of vochtige lucht die een koude omgeving binnendringt.

Zeemist
Zeemist is een voorbeeld van advectieve mist en ontstaat doordat vochtige lucht over het koude zeeoppervlak strijkt hetgeen vaak in het voorjaar plaatsvindt. Vervolgens brengt de wind de mist naar het land. Daar kan een zonnige dag in een oogwenk veranderen in een koude, mistige dag.

De gevolgen van de mist kan voor het weg-, water- en luchtverkeer bijzonder hinderlijk zijn. In de onderstaande tabel staan de termen die bij het weerbericht gebruikt worden als er sprake is van mist.

>6000m
>1000mnevel
200-1000mmist
50-200mdichte mist
<50mzeer dichte mist